Cọ trang điểm môi natural 6F
Cọ trang điểm môi natural 6F

Cọ trang điểm môi natural 6F

Thích hợp cho đường nét, định hình và độ bóng đôi môi. Loại  cọ tổng hợp cũng có thể được sử dụng để sử dụng tạo độ bóng.

Đăng ký email

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, impedit!