Chì kẻ mắt bộ sưu tập Mario
Chì kẻ mắt bộ sưu tập Mario Chì kẻ mắt bộ sưu tập Mario

Chì kẻ mắt bộ sưu tập Mario

Chì tạo màu cho chân mày đầu tiên trên thị trường:

Dễ dàng bắt và tạo màu trên lông chân mày mà không đụng đến phần da.

Công thức tạo màng xung quanh sợi lông.

Nhẹ nhàng lướt nhẹ trên từng sợi lông. Màu không thấm nước, chống lại mồ hôi và bã nhờn ở đuôi.

Chì kẻ mắt bộ sưu tập Mario 0

Đăng ký email

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, impedit!