Cọ đánh nền Petal 55  Foundation Brush
Cọ đánh nền Petal 55  Foundation Brush Cọ đánh nền Petal 55  Foundation Brush

Cọ đánh nền Petal 55 Foundation Brush

Cọ phấn nền sử dụng phần đầu lông để tạo nên lớp nền cực kì mịn màng trên bề mặt da. Mật độ dày của đầu lông cọ, tạo cảm giác nhẹ nhàng khi sử dụng trên da.

Sử dụng để đánh phấn nền dạng nước.

Đăng ký email

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, impedit!