Keo dán mi giả
Keo dán mi giả

Keo dán mi giả

Dễ dàng tán đều, nhanh khô cho khả năng kết dính chắc chắn các đôi mi giả, và giúp đính chặt các hạt đá trang trí trên mặt mà không lo kích ứng làn da hoặc đôi mắt. Giữ được lâu và không thấm nước.

Đăng ký email

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, impedit!