Bộ cọ cao cấp dành cho giới trẻ
Bộ cọ cao cấp dành cho giới trẻ

Bộ cọ cao cấp dành cho giới trẻ

Bộ cọ trang điểm phiên bản đặc biệt gồm 4 cọ cán xanh dương kinh điển với điểm nhấn là con cáo bằng vàng.

Cọ mặt: lông dê

Cọ má: sợi tổng hợp

Cọ bóng mắt: sợi tổng hợp

Cọ mắt/môi: sợi tổng hợp

Đăng ký email

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, impedit!