son lì có dưỡng rouge unlimited kinu satin phiên bản SPRING SUMMER 2022

son lì có dưỡng rouge unlimited kinu satin phiên bản SPRING SUMMER 2022

SKU: 4935421788649
bộ sưu tập giới hạn spring summers 2022 lấy cảm hứng từ triết lý của mr. shu uemura “trang điểm là thời trang cho khuôn mặt”. tân trang cho tủ đồ makeup của bạn với những màu nude phiên bản mới, cùng với lớp trang điểm sắc sảo. khoác lên...
SKU: 4935421788649
 son lì có dưỡng rouge unlimited kinu satin phiên bản SPRING SUMMER 2022
 son lì có dưỡng rouge unlimited kinu satin phiên bản SPRING SUMMER 2022