[phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick

[phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick

SKU: 4935421748551

dòng son satin chứa nhiều chất dưỡng ẩm

790,000 VND
SKU: 4935421748551
 [phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son metallic nhiều dưỡng shu uemura iron reds rouge unlimited central lipstick