[phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

[phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

SKU: 4935421748612

rouge unlimited matte là bước đột phá mạnh mẽ trong công thức son lì

825,000 VND
SKU: 4935421748612
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son lì lâu trôi shu uemura iron reds  rouge unlimited matte lipstick