[phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

[phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick

SKU: 4935421748568

rouge unlimited lacquer metallic là bước đột phá mạnh mẽ với hiệu ứng metallic thời thượng

790,000 VND
SKU: 4935421748568
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick
 [phiên bản giới hạn Tết] son dưỡng ánh nhũ shu uemura iron reds rouge unlimited matte lipstick