[phiên bản giới hạn crafted in japan] chì kẻ chân mày hard formula

 [phiên bản giới hạn crafted in japan] chì kẻ chân mày hard formula

[phiên bản giới hạn crafted in japan] chì kẻ chân mày hard formula

SKU: 4935421766883
chỉ kẻ lông mày số một hard formula trong phiên bản giới hạn crafted in japan. với thiết kế như lưỡi kiếm nhật bản naginata, bạn có thể vẽ từng sợi lông mày chính xác và tự nhiên. có được cặp lông mày hoàn hảo không còn là một việc...
SKU: 4935421766883
 [phiên bản giới hạn crafted in japan] chì kẻ chân mày hard formula