thông tin khách hàng

/ /

điều khoản về việc cho phép và đồng ý nhận thông tin marketing và sử dụng dữ liệu cá nhân

quý vị đồng ý cho L’Oréal Việt Nam, các công ty liên kết, đại lý/ đại diện và bên cung cấp dịch vụ của L’Oréal Việt Nam (tại Việt Nam và/hoặc ở bất kỳ nơi nào khác) thu nhập, sử dụng, tiết lộ và xử lý các dữ liệu các nhân của quý vị, và cung cấp cho quý vị các thông tin marketing, tài liệu marketing về các sản phẩm, dịch vụ hoặc sự kiện của L’Oréal Việt Nam.

L’Oréal chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của quý vị. Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi sẽ giải thích các loại thông tin cá nhân nào chúng tôi thu nhập, cách thức chúng tôi sử dụng thông tin đó, đối tượng nào được chúng tôi chia sẻ thông tin đó, và chúng tôi bảo vệ thông tin đó như thế nào. Quý vị có thể tham khảo Chính sách bảo mật của chúng tôi tại [https://www.shuuemura.com.vn].

quý vị có quyền chính sửa, xóa, truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân vào đã cung cấp cho chúng tôi hoặc có quyền rút lại sự đồng ý của mình bằng cách gửi email đến [email protected] hoặc gửi thư đến văn phòng L’Oréal: Chuyên viên bảo vệ dữ liệu, tầng 10, số 45, đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hố Chí Minh. Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể cần 30 ngày làm việc để xử lý yêu cầu của quý vị trong trường hợp quý vị muốn cập nhật thông tin chi tiết hoặc rút lại sự đồng ý của mình.

My Authorization and Consent to Marketing Information and  Personal Data Usage

you consent to L’Oréal Vietnam, its affiliates, agents and services providers (in Vietnam and or otherwise) collecting, using, disclosing, processing of your personal data, and to provide you with marketing information and materials on products, services, or events provided by L’Oréal Vietnam.

at L’Oréal, we are committed to protecting and respecting your privacy. Our Privacy Policy explains the types of personal information we collect, how we use that information, who we share it with, and how we protect that information, which can be found at [https://www.shuuemura.com.vn].

you have the right to correct, delete, access any personal data that you provide to us or withdraw your consent via email to [email protected] or writing to L’Oréal office: Data Protection Officer, Floor 10, 45 Ly Tu Trong Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh city. Please note that we may require 30 business days to process your request for any update of partculars or withdrawal of consent to take effect.