Yazbukey - Bút kẻ viền môi ánh kim Magic Metallic Lip Liner (phiên bản giới hạn)
Yazbukey - Bút kẻ viền môi ánh kim Magic Metallic Lip Liner (phiên bản giới hạn) Yazbukey - Bút kẻ viền môi ánh kim Magic Metallic Lip Liner (phiên bản giới hạn) Yazbukey - Bút kẻ viền môi ánh kim Magic Metallic Lip Liner (phiên bản giới hạn) Yazbukey - Bút kẻ viền môi ánh kim Magic Metallic Lip Liner (phiên bản giới hạn)

Yazbukey - Bút kẻ viền môi ánh kim Magic Metallic Lip Liner (phiên bản giới hạn)

Bút kẻ viền môi ánh kim nằm trong Bộ sưu tập Mattitude hợp tác cùng Yazbukey. Những đường viền ánh kim nổi bật trên màu son mượt lì giúp biến hóa đôi môi vô cùng thời thượng và nghệ thuật.

Yazbukey - Bút kẻ viền môi ánh kim Magic Metallic Lip Liner (phiên bản giới hạn) 0

 

Đăng ký email

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, impedit!