Son nước tint:in gelato dành cho môi và má
Son nước tint:in gelato dành cho môi và má

Son nước tint:in gelato dành cho môi và má

Son 2 trong 1 dành cho môi và má hồng với một kết cấu mềm mịn như kem, kết hợp thiết kế đầu cọ độc đáo dễ dàng lướt trên da. Màu sắc tuyệt vời tương thích tốt với môi và má.

Son nước tint:in gelato dành cho môi và má 0

Cách sử dụng

Son 2 trong 1 dành cho môi và má hồng với một kết cấu mềm mịn như kem, kết hợp thiết kế đầu cọ độc đáo dễ dàng lướt trên da. Màu sắc tuyệt vời tương thích tốt với môi và má.

Đăng ký email

Thông báo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur, impedit!